Bonusy i kody promocyjne w najpopularniejszych kasynach online w Polsce.

Gra online.

CasinoSaga – nowe kasyno NetEnt

Niebawem zadebiutuje nowe kasyno od NetEnt, CasinoSaga. Już teraz można dokonać przedpremierowej rejestrac ji, która będzie skut kować dodat kowymi bonusami. Dla przykładu dodane nam zos tanie kilka punktów XP, które będą potrzeb ne do walki z li derami i/lub dar mowe spiny.

CasinoSaga wywod zi się ze skan dynawskiego en tuz jazmu, zamiłowania do gamblin gu. Twórcy mają nas przenieść na zupełnie inny, wyższy poziom.

W ob ec nych czasach, is totną kwes tią są in ter netowe społeczności, por tale społecznościowe i CasinoSaga ma zamiar pójść tym tropem. Poza video slotami, klien ci będą uc zestnic zyć w kasynowym społeczeństwie in ter netowym. CasinoSaga dokonuje tym samym przełomu na rynku hazar dowym – z ciekawoś cią będziemy ob ser wować poczynania tego tworu.

CasinoSaga twor zy świat magiczny, który rozgrywać się będzie na Saga Is land. Uc zestni cy gry, będą mieli dostępne 10 post aci do wyboru, które walczyć będą ze złem, ze złymi bohaterami. 40 re gionów do zdobycia, a i przy tym sporo zabawy i dar mowych spinów.

Największym zbrod niar zem jest Bet s er, którego znajdziemy na Treasure Moun tain. Walka z nim będzie na pewno em oc jonująca, aczkol wiek nim zmier zymy się z tym pot worem czeka nas sporo in nych walk z mniejszymi bos sami. A co za tym idzie – ze sporymi nag rodami. Wszystkie nasze poc zynania będą nag radzane nie tylko free spinami, ale również bonusami oraz puc harami. Będzie to na pewno wyjątkowe kasyno. Czekamy na pre mi erę CasinoSaga by móc je zrecen zować.

CasinoSaga bazować będzie na kam paniach NetEnt oraz Bet soft. Zachęcamy do re jestrac ji, ponieważ można zgarnąć sporo dodat kowych bonusów przedpremierowo!